Podsvietené písmená

hotel Park Dolný Kubín - podsvietená reklama hotel Park Dolný Kubín - podsvietená reklama D-mode Dolný Kubín - podsvietená reklama D-mode Dolný Kubín - podsvietená reklama Vinotéka Dolný Kubín - podsvietená reklama Vinotéka Dolný Kubín - podsvietená reklama Hotel Summit Bešeňová - podsvietená reklama Dubeň obchodné centrum Žilina - podsvietená reklama City Ružomberok - podsvietená reklama Lynx Mertin reklamná agentúra - podsvietená reklama Orgazma Rakúsko - návrh reklamy vzorka  - podsvietená reklama Vzorka -  podsvietená reklama Schnitzel reklama pre Kastini SK - podsvietená reklama Schnitzel reklama pre Kastini SK - podsvietená reklama Kaldewai Bratislava - podsvietená reklama Kaldewai Bratislava - podsvietená reklama Jadei Dolný Kubín svadobný salón Rubín Námestovo Harmónia penzión

Podsvietené písmená a ich cena dosť závisí od ich veľkosti a tým aj možnosti ich technologického prevedenia.
Z pohľadu životnosti doporučujem pokiaľ sa dá, na podsvietenie LED moduly a materiály, ktoré umožňujú chladenie led diód.

1.Polystyrénové podsvietené písmená
a) pri väčších a bold písmenách sa dá použiť jednoduché riešenie - dve vrstvy polystyrénu,
pričom spodná vrstva je vnorená(menšia) a na spodnú bočnú vrstvu sa nalepí silikónový LED pás.
Tým, že je vnorená umožňuje rovnomerne podsvietiť písmeno.
Výhodou je, že sa dá spoľahlivo prilepiť bez distančných prvkov, čo šetrí čas a peniaze.
b) pri menších písmenách je vhodné a jednoduchšie použiť LED pás s bočným svitom,
ktorý sa dá do zárezu v polystyréne a zaistí sa(zalepí)neutrálnym silikónom.
Tento druh LED pásu umožňuje jednoducho podsvietiť aj napr. písmeno "O" len s jedným kusom a prípojom, čo s vodorovným klasickým
silikónovým pásom bez rozstrihania nejde urobiť.
Tieto písmená už vyžadujú distančné podložky na odsadenie od podkladu. Treba zobrať do úvahy, že uchytenie by malo umožniť výmenu
LED pásov.
Nevýhodou oboch typov riešenia je, že polystyrén neumožňuje odvádzať teplo a preto nedoporučujem používať výkonnejšie LED pásy, ktoré
môžu mať skrátenú životnosť.

2.Kombinované podsvietené písmená využívajú boky z polystyrénu a prednú stranu napríklad čierne plexi, brúsený Alupanel a pod.
Táto kombinácia umožňuje väčšinou už použiť aj moduly, ktoré sa nalepia zozadu na plochu.
Boky sú tvorené polystyrénom s vhodnou hrúbkou steny.
Tieto písmená vyžadujú distančné podložky na odsadenie od podkladu. Treba zobrať do úvahy, že uchytenie by malo umožniť výmenu
LED pásov.
U tohto typu riešenia je už lepšie chladenie LED.

3. Krabicové podsvietené písmená sú tvorené bokmi z eloxovaného hliníkového plechu, vlepeného do prednej strany písmena.
Tieto písmená vyžadujú distančné podložky na odsadenie od podkladu. Treba zobrať do úvahy, že uchytenie by malo umožniť výmenu
LED pásov.
U tohto typu riešenia je dobré chladenie LED.

4. Krabicové podsvietené písmená sú tvorené bokmi z ohýbaného opálového plexi(biele, červené a pod.) zlepeného s prednou stranou písmena.
Tieto písmená nevyžadujú distančné podložky na odsadenie od podkladu, tým, že svieti bok písmena
U tohto typu riešenia je dobré chladenie LED.

5. Krabicové podsvietené písmená sú tvorené bokmi z eloxovaného hliníkového plechu, vlepeného do prednej strany písmena.
Predná strana písmena je tvorená prevažne z hrubšieho číreho plexi a predná strana môže svietiť(nalepená biela difúzna fólia a
translucentná fólia), alebo nepriehľadnou fóliou, alebo napríklad brúseným Alupanelom.
V oboch prípadoch svieti aj hrana plexi.
Tieto písmená nevyžadujú distančné podložky na odsadenie od podkladu.
Nevýhodou je zložitejší a drahší postup výroby a je skôr vhodnejší na menšie a luxusnejšie prevedenie.
U tohto typu riešenia je dobré chladenie LED.