AKO MA NÁJDETE?
Je to jednoduché. :-)
Vedľa hotela Severan v pešej zóne. Je to budova vpravo vedľa hotela.
Ide o budovu Jednotného majetkového fondu odborových zväzov.
Firma sa nachádza na prízemí.


Ing. Jozef Svetlošák JS DESIGN, Radlinského 1728/47, 026 01 Dolný Kubín
Mobil:0905/459 522
e-mail:jsdesign@jsdesign.sk