<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en"> <HEAD> <TITLE>JS DESIGN - Ing.Jozef Svetloak - Portflio</TITLE> <meta name="author" content="JS DESIGN - ING.Jozef Svetloak"> <meta name="copyright" content="(c) 2003-2016 JS Design - Ing.Jozef Svetloak,Doln Kubn, Slovakia"> <meta name="date" content="2016-01-01"> <meta name="ROBOTS" content="INDEX,FOLLOW"> <META NAME="DESCRIPTION" CONTENT=" portflio vroby, pou~it stroje a zariadenia k vrobe svetelnch reklm, podsvietench psmen, presvietench psmen, reklm, frza Comagrav Mistral 1250mm x 1250mm, rezac ploter DGI, vyrezva ka polystyrnu, na~eh>ovac lis na tri k, iapky, alky a taniere, zariadenia na tvarovanie 3d psmen a svetelnch reklm, sublima n tla iareH Epson, UV tla iareH Mimaki na potla  reklamnch predmetov do vaky 50mm, potla  bielou, potla  lakom, relifna potla  a slepeck psmo "> <META NAME="KEYWORDS" CONTENT="sveteln a nesveteln reklama, podsvieten psmen, presvieten psmen,vroba svetelnch a nesvetelnch boxov, led reklama, presvieten reklama cez hranu plexiskla a skla, 3D psmen, erby, log a znaky, vroba attkov, attky, menovky na dvere a aaty, zna enie prstrojovch panelov, tla idiel, vroba informa nch a navdzacch panelov,firemn tabule,identifika n attky, vroba trofej z plexiskla, mosadze, eloxovanho hlinka, plexiskla, dreva pod., vrezy z dreva, PVC, plexiskla, polykarbontu, alupanelu, skybondu, ohbanie plastov a plexiskla, zna enie reklamnch predmetov, drevorezby, korportny design, nvrh loga,nvrh reklamy, potla  tri iek, potla  alok, potla  tanierov, potla  ailtoviek, vroba odznakov, vroba atypickch vrobkov, vroba netypickch reklamnch predmetov, vkuovanie plastov"> </HEAD> <FRAMESET COLS="200,*"> <FRAME SRC="obsah.htm" frameborder=1> <FRAME SRC="predstaveniefirmy.htm" NAME="hlavna" frameborder=1> </FRAMESET> </!DOCTYPE HTML SYSTEM>